Estudo emocional das e dos traballadores sociais na actualidade (Universidad de La Rioja).
Data: Setembro 27, 2022

Estudo emocional das e dos traballadores sociais na actualidade (Universidad de La Rioja). O estudo procura evidenciar o peso emocional co que lida no seu labor diaria o colectivo profesional. (ESTUDO PECHADO).