Enquisa da situación do traballo social no ámbito educativo
Data: Decembro 3, 2021

Un grupo de alumnos e alumnas da materia de traballo social no ámbito educativo que están a cursar terceiro e cuarto de grao na Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela, están  a realizar unha cartografía sobre a situación do traballo social no ámbito educativo en España.

Accede a enquisa aquí