CUESTIONARIO SOBRE INTERCULTURALIDADE, DISCURSOS SOCIAIS E INCLUSIÓN DE PERSOAS MIGRANTES
Data: Outubro 22, 2021

A tese doutoral dunha estudante da Universidade de Córdoba estuda os factores asociados á interculturalidade, os discursos sociais e a inclusión de persoas migrantes na sociedade de acollida. O persoal de Traballo Social pode colaborar respondendo a un cuestionario anónimo.