CONVOCATORIA PREMIOS DÍA MUNDIAL DO TRABALLO SOCIAL 2019

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia quere incentivar a participación das persoas colexiadas e ao mesmo tempo, divulgar a súa labor profesional entre a sociedade. Para iso, proponse crear uns premios de carácter anual que contribúan a acadar ambos fins.

O COTSG premiará no vindeiro ano 2019, unha investigación, un traballo de fin de grao (TFG) ou fin de máster (TFM) e unha experiencia de boa práctica realizada na Comunidade Autónoma de Galicia. Todas elas relacionadas coa disciplina do traballo social.

Só se poderá concurrir a unha das modalidades.

Para máis información:

Documentación necesaria:

Prazo límite para a remisión de solicitudes: 31 de xaneiro de 2019.

 

BASES DA III EDICIÓN DOS PREMIOS SOFÍA NOVOA ORTIZ Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER

Obxecto

Fomentar, consolidar e dar a coñecer a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao realizados na Universidade de Vigo, nos campus de Vigo e de Pontevedra.

Persoas beneficiarias

A convocatoria está dirixida a todo o alumnado da Universidade de Vigo pertencente aos campus de Pontevedra e de Vigo, que poderá acceder con calquera traballo de fin de grao ou de fin de máster no que se incluíse a perspectiva de xénero e fose presentado, defendido e aprobado durante o curso 2017-2018 en calquera rama de coñecemento.

O prazo de presentación finaliza o 9 de novembro de 2018 e a data límite para a entrega dos traballos por vía telemática é o 16 de novembro de 2018.

Premios Fiapas de Investigación en Deficiencias Auditivas 2018

Categorías: Sanidade, Educación e Accesibilidade.

Prazo: ata o 18 de setembro de 2018.

Máis información: wwww.fiapas.es

 

Premios AEF- Asociación Española de Fundaciones

Convoca: AEF- Asociación Española de Fundaciones

Modalidades:

  • Premio á Iniciativa Filantrópica.
  • Premio á Colaboración.
  • Premio á Innovación Social.
  • Premio á Transformación Dixital.

Prazo: ata o 5 de maio de 2018.

Bases: http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5aa660a71ae12/BasesdelosPremiosAEF2018.pdf

+ info: www.fundaciones.org/premios-aef 

 

Premios á Innovación e ao Compromiso Social da Empresa – SERES 2018

Convoca: Fundación SERES

Prazo: ata o 28 de maio de 2018 ás 11:00h.

Bases: http://www.fundacionseres.org/Documents/Bases_Premios_Seres%202018.pdf

+ info: premiosseres2018@fundacionseres.org

 

 

XXII Edición do Premio Científico da Revista “Documentos de Trabajo Social (DTS)”

Convoca: Colexio Profesional de Traballo Social de Málaga.

Prazo: ata o 31 de xullo de 2018.

Modalidades:

  1. Intervención Profesional
  2. Investigación
  3. Teoría do Traballo Social

Bases:

http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/premio_cientifico.php

 

Premios Traballo Social 2018

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) co fin de incentivar a participación das persoas colexiadas e ao mesmo tempo, divulgar a súa labor profesional entre a sociedade, creou uns premios de carácter anual que contribúan a acadar ambas fins.

Establécense tres categorías:

  • Categoría Investigación: consistirá en recoñecer un traballo de investigación realizado por traballadores/as sociais colexiados/as. A investigación deberá estar rematada no momento da solicitude.
  • Categoría de Boas Prácticas: consistirá en recoñecer unha experiencia de boa práctica, realizada por traballadores/as sociais colexiados/as, entendida esta como forma óptima de executar un proceso que poida servir de modelo para outras entidades ou organizacións.
  • Categoría de Traballo de Fin de Grao (TFG) ou Traballo de Fin de Máster (TFM): consistirá en recoñecer un traballo de fin de grao ou fin de máster elaborado por persoas precolexiadas ou colexiadas do COTS de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de xaneiro de 2018 (incluido)

Bases e formularios:

Resolución: Preme neste enlace

 

 

“I Premio Pola Paz, Convivencia e Dereitos Humanos – Deputación Provincial da Coruña”

Bases reguladoras

O “I Premio pola Paz, Convivencia e Dereitos Humanos – Deputación Provincial da Coruña” ten como finalidade outorgar o recoñecemento da Deputación Provincial da Coruña a aquelas iniciativas, investigacións ou experiencias de carácter escolar, educativo, social, empresarial ou cultural que promovan a resolución pacífica de conflitos, os dereitos humanos, a cultura da non violencia, o respecto, o entendemento, a concordia e a convivencia democrática dentro do ámbito territorial da Provincia da Coruña, ou de Galicia, ou ben noutros territorios cando se realicen a través de proxectos de cooperación e as entidades ou persoas que os desenvolven teñan sede social na Provincia da Coruña.

2.- Destinatarios

Poderán optar ás distintas modalidades do premio calquera persoa, colectivo, asociación ou entidade que teña relación con proxectos relacionados co conxunto de valores, actitudes, comportamentos e estilos de vida mencionadas no punto anterior, que teñan a súa residencia ou sede social na provincia da Coruña, así como aquelas que teñan especial incidencia ou desenvolvan a súa actividade en calquera dos concellos da provincia.

3.- Presentación de candidaturas

As candidaturas ás distintas modalidades do premio poderán ser presentadas por calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, sempre que non se soliciten para sí mesmas.

As candidaturas presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación ou de calquera xeito que permita a lei, utilizando o modelo de solicitude que figura como anexo da presente convocatoria, ou no enderezo electrónico “desenvolvemento.territorial@dacoruna.gal”, e deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

– Informe razoado de méritos

– Memoria curricular do candidato

– Adicionalmente, os apoios de institucións, entidades ou persoas físicas ou xurídicas que consideren relevantes

4.- Prazo

Ata o día 31 de maio de 2018.

5.- Premios

– Premio pola Paz 2.500 €

– Premio á Convivencia 2.500 €

– Premio xuvenil de Paz e Convivencia 2.500 €


Premio de investigación xurídica sobre persoas con discapacidade, maiores, inmigrantes, infancia, refuxiados ou outros grupos que se atopen en situación de vulnerabilidade.

Convoca: Unión Internacional del Notariado (UINL)

Dotación económica: 9.000 €.

Prazo para a remisión dos traballos: ata o 31 de marzo de 2019.

BASES I PREMIO DE INVESTIGACION JURIDICA UINL (ES)


Falamos con Daniel Bóveda de @Accem_ong sobre traballo social, migrantes e persoas refuxiadas! Interesante para ler! https://t.co/QkRnbKFQ3v
Fundamental é coidar a quen coida https://t.co/kEarSSWIww
#25deAbrilSempre https://t.co/ji1ZhtjupY
L. Andaluz: “Abordar a dignidade e a autonomía como concepto clave na atención a doentes ao final da vida, cun sufr… https://t.co/le1bDn2jLd
Nos centros educativos desenvólvense casuísticas nas que se fai precisa, sen dúbida a intervención da ou do traball… https://t.co/zI6LsiD8Pw
.@sermosgaliza recolleu o traballo do alumnado da EUTS cos mapas corporais https://t.co/uareJud9k2
Se queres coñecer o programa CoidarNos para persoas coidadoras de dependentes, gañador do premio Boas Prácticas do… https://t.co/7c6y1QbHpg
A compañeira de Xunta de Goberno, Antía Sobrino, falou con @prazapublica sobre o #DíaMundialdelTrabajoSocial que ce… https://t.co/874ZFTli6F