Normativa

Imprescindible artigo da compañeira de Xunta de Goberno, Ana Rodríguez @cgtrabajosocial @trabsocialytal https://t.co/bJxZ6nOPlB
#CarvalhoCalero, o autor de Scórpio, foi estudoso incansable da nosa lingua e un gran pedagogo. Como moitas outras… https://t.co/4GFGTqSQNJ
"El COTSG señala la existencia de "mucho retraso" en la asignación de plazas residenciales de las emergencias que c… https://t.co/Qpqr2R77EW
Reclamamos que a Xunta envíe sen demora os protocolos para os servizos sociais e subliñamos moitas carencias no sis… https://t.co/2eD8t1tbJL

Modificación da estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 138/2019, do 24 de outubro, polo que se modifica o Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. (DOG nº 210 do 5/11/2019)

Estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde

DECRETO 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde. (DOG nº 208 do 31/10/2019)

Estrutura orgánica da Consellería de Sanidade

DECRETO 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade. (DOG nº 208 do 31/10/2019)

Enderezos da internet de acceso a sistemas regulados pola Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Resolución do 3 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade a diversos enderezos da internet de acceso a sistemas regulados pola Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia. (DOG nº 207 do 30/10/2019)

Decreto 134/2019, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia

Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia.  (DOG nº 204 do 25/10/2019)

Encomenda de xestión á corporación de dereito público Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia

Resolución do 3 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade á encomenda de xestión á corporación de dereito público Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. (DOG nº 199 do 18/10/2019)

Catálogo de ocupacións de difícil cobertura para o cuarto trimestre de 2019

Catálogo de ocupacións de difícil cobertura para o cuarto trimestre de 2019 (BOE nº 249 do 16/10/2019)

Número telefónico 017 para o servizo de liña de axuda en ciberseguridade

Resolución do 4 de outubro de 2019, da Secretaría de Estado para o Avance Dixital, pola que se atribúe o número telefónico 017 ao servizo de liña de axuda en ciberseguridade (BOE nº 249 do 16/10/2019)

Festas laborais para o ano 2020

Resolución de 3 de outubro de 2019, da Dirección General de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2020. (BOE nº 245 de 11/10/2019)

Prox. Decreto réxime de concerto para a prestación de servizos sociais

Proxecto de decreto polo que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia Obxecto: en desenvolvemento da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, a nova disposición ten por obxecto a regulación do réxime de concerto social que realice a […]
Imprescindible artigo da compañeira de Xunta de Goberno, Ana Rodríguez @cgtrabajosocial @trabsocialytal https://t.co/bJxZ6nOPlB
#CarvalhoCalero, o autor de Scórpio, foi estudoso incansable da nosa lingua e un gran pedagogo. Como moitas outras… https://t.co/4GFGTqSQNJ
"El COTSG señala la existencia de "mucho retraso" en la asignación de plazas residenciales de las emergencias que c… https://t.co/Qpqr2R77EW
Reclamamos que a Xunta envíe sen demora os protocolos para os servizos sociais e subliñamos moitas carencias no sis… https://t.co/2eD8t1tbJL