Enquisa: Atención ás mulleres maiores de 65 anos vítimas de violencia de xénero desde os Servizos Sociais 
Data: Outubro 21, 2021

Esta enquisa forma parte dunha investigación financiada polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero do Goberno de España, sobre o Mapa de Situación das Mulleres maiores de 65 anos vítimas da violencia de xénero.
Vai dirixida a profesionais dos servizos sociais e ten por finalidade valorar a atención que reciben estas mulleres maiores.

Podes acceder a enquisa aquí