Funcións

Función preventiva: actuación precoz sobre as causas que xeran problemáticas individuais e colectivas, derivadas das relacións humanas e da contorna social. Elaboración e execución de proxectos de intervención para grupos de poboación en situacións de risco social e de carencia de aplicación dos dereitos humanos.

 

Función de atención directa: responde á atención de individuos ou grupos que presentan, ou están en risco de presentar problemas de índole social. O seu obxecto será potenciar o desenvolvemento das capacidades e facultades das persoas, para afrontar por si mesmas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente na vida social.

 

Función de planificación: é a acción de ordenar e conducir un plan de acordo cuns obxectivos propostos, contidos nun programa determinado mediante un proceso de análise da realidade e do cálculo das probables evolucións da mesma. Esta función pódese desenvolver a dous niveis: microsocial, que comprende o deseño de tratamentos, intervencións e proxectos sociais e macrosocial, que comprende o deseño de programas e servizos sociais.

 

Función docente: co obxectivo de impartir ensinos teóricos e prácticas de Traballo Social e de Servizos Sociais, tanto nas propias escolas universitarias de Traballo Social, como noutros ámbitos académicos, así como contribuír á formación teórico-práctica pregrado e posgrao de alumnos/as de Traballo Social e doutras disciplinas afíns. Os diplomados en Traballo Social/asistentes sociais, son os profesionais idóneos para impartir a docencia nas materias de Traballo Social e servizos sociais.

 

Función de promoción e inserción social: realízase mediante actuacións encamiñadas a restablecer, conservar e mellorar as capacidades, a facultade de autodeterminación e o funcionamento individual ou colectivo. Tamén mediante o deseño e a implementación das políticas sociais que favorezan a creación e reaxuste de servizos e recursos adecuados á cobertura das necesidades sociais.

 

Función de mediación: na función de mediación o diplomado en Traballo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando a unión das partes implicadas no conflito co fin de posibilitar coa súa intervención que sexan os propios interesados quen logren a resolución do mesmo.

 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante o cal, os diplomados en Traballo Social/asistentes sociais responsables da execución dunha parte do programa dun servizo, reciben a axuda dun profesional do Traballo Social coa finalidade de aproveitar da mellor forma posible os seus coñecementos e habilidades e perfeccionar as súas aptitudes de forma que executen as súas tarefas profesionais dun modo máis eficiente e con maior satisfacción, tanto para eles mesmos como para o servizo.

 

Función de avaliación: ten a finalidade de constatar os resultados obtidos nas distintas actuacións, en relación cos obxectivos propostos, tendo en conta técnicas, medios e tempo empregados. Tamén a de asegurar a dialéctica da intervención. Indica erros e disfuncións no realizado e permite propor novos obxectivos e novas formas de conseguilos. Favorece as achegas teóricas ao traballo social.

 

Función xerencial: desenvólvese cando o traballador social ten responsabilidades na planificación de centros, organización, dirección e control de programas sociais e servizos sociais.

 

Función de investigación: proceso metodolóxico de descubrir, describir, interpretar, explicar e valorar unha realidade, a través dun traballo sistematizado de recollida de datos, establecemento de hipótese e verificación das mesmas, empregando para iso técnicas profesionais e científicas a fin de contextualizar unha adecuada intervención e/ou acción social planificada.

 

Función de coordinación: para determinar mediante a metodoloxía adecuada as actuacións dun grupo de profesionais, dentro de una mesma organización ou pertencentes a diferentes organizacións, a través da concertación de medios, técnicas e recursos, a fin de determinar unha liña de intervención social e obxectivos comúns con relación a un grupo poboacional, comunidade ou caso concreto.

 

#ContraPobreza neste contexto, son precisos uns servizos sociais dotados de persoal e ben orzamentados para que as… https://t.co/zMTZP9eUop
#ContigoDamosACara Empezamos a nosa campaña de cara ao 19 de outubro, o Día Mundial do Cancro de Mama. Neste caso d… https://t.co/LfOAmPrxhn
Levamos a cabo esta infografía cos puntos fundamentais que @FEAFESGalicia subliña no #DíaMundialSaludMentalhttps://t.co/5mMSwcSzd4
#OBlogDoCOTSG 🔴A compañeira de Xunta de Goberno, Ana Vilar animouse a publicar este artigo que reflexiona sobre o m… https://t.co/TYIYPLRtME
A traballadora social é fundamental nos equipos multidisciplinares que tratan saúde mental e para o desenvolvement… https://t.co/SB13a4OFFg
👉A pasada fin de semana o COTSG presentou un relatorio nas Segundas Xornadas Estatais de Servizos Sociais Locais do… https://t.co/rZxLk2BdO6
Hoxe é o Día Internacional das Persoas de Idade. A mellor homenaxe é reclamar mecanismos de envellecemento activo e… https://t.co/lT45dyVK3V
Sumámonos á campaña de @FagalAlzheimer do #DíaMundialDoAlzhéimer. A memoria componse de moitas cousas e é a nosa ob… https://t.co/rqs2WAxiQd
‼OLLO! No COTSG sorteamos unha viaxe formativa a Madrid para a colexiación e encargámonos dos gastos da matrícula e… https://t.co/iVvkEvFSut
👉Unha mostra máis do poliédrica que é a nosa profesión e da súa importancia para mellorar a vida e dar certezas ás… https://t.co/MwA1mR94Zh
🔴🔴Lembrade que o sábado 22 de setembro ás 11.30h está convocada unha xuntanza no Centro Sociocultural de Fontiñas d… https://t.co/XP0NhWaNEY
Os procesos de construción social deben ser sempre de arriba a abaixo e contando con todos os axentes que conforman… https://t.co/UADm9yEKFD