Funcións

Función preventiva: actuación precoz sobre as causas que xeran problemáticas individuais e colectivas, derivadas das relacións humanas e da contorna social. Elaboración e execución de proxectos de intervención para grupos de poboación en situacións de risco social e de carencia de aplicación dos dereitos humanos.

 

Función de atención directa: responde á atención de individuos ou grupos que presentan, ou están en risco de presentar problemas de índole social. O seu obxecto será potenciar o desenvolvemento das capacidades e facultades das persoas, para afrontar por si mesmas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente na vida social.

 

Función de planificación: é a acción de ordenar e conducir un plan de acordo cuns obxectivos propostos, contidos nun programa determinado mediante un proceso de análise da realidade e do cálculo das probables evolucións da mesma. Esta función pódese desenvolver a dous niveis: microsocial, que comprende o deseño de tratamentos, intervencións e proxectos sociais e macrosocial, que comprende o deseño de programas e servizos sociais.

 

Función docente: co obxectivo de impartir ensinos teóricos e prácticas de Traballo Social e de Servizos Sociais, tanto nas propias escolas universitarias de Traballo Social, como noutros ámbitos académicos, así como contribuír á formación teórico-práctica pregrado e posgrao de alumnos/as de Traballo Social e doutras disciplinas afíns. Os diplomados en Traballo Social/asistentes sociais, son os profesionais idóneos para impartir a docencia nas materias de Traballo Social e servizos sociais.

 

Función de promoción e inserción social: realízase mediante actuacións encamiñadas a restablecer, conservar e mellorar as capacidades, a facultade de autodeterminación e o funcionamento individual ou colectivo. Tamén mediante o deseño e a implementación das políticas sociais que favorezan a creación e reaxuste de servizos e recursos adecuados á cobertura das necesidades sociais.

 

Función de mediación: na función de mediación o diplomado en Traballo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando a unión das partes implicadas no conflito co fin de posibilitar coa súa intervención que sexan os propios interesados quen logren a resolución do mesmo.

 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante o cal, os diplomados en Traballo Social/asistentes sociais responsables da execución dunha parte do programa dun servizo, reciben a axuda dun profesional do Traballo Social coa finalidade de aproveitar da mellor forma posible os seus coñecementos e habilidades e perfeccionar as súas aptitudes de forma que executen as súas tarefas profesionais dun modo máis eficiente e con maior satisfacción, tanto para eles mesmos como para o servizo.

 

Función de avaliación: ten a finalidade de constatar os resultados obtidos nas distintas actuacións, en relación cos obxectivos propostos, tendo en conta técnicas, medios e tempo empregados. Tamén a de asegurar a dialéctica da intervención. Indica erros e disfuncións no realizado e permite propor novos obxectivos e novas formas de conseguilos. Favorece as achegas teóricas ao traballo social.

 

Función xerencial: desenvólvese cando o traballador social ten responsabilidades na planificación de centros, organización, dirección e control de programas sociais e servizos sociais.

 

Función de investigación: proceso metodolóxico de descubrir, describir, interpretar, explicar e valorar unha realidade, a través dun traballo sistematizado de recollida de datos, establecemento de hipótese e verificación das mesmas, empregando para iso técnicas profesionais e científicas a fin de contextualizar unha adecuada intervención e/ou acción social planificada.

 

Función de coordinación: para determinar mediante a metodoloxía adecuada as actuacións dun grupo de profesionais, dentro de una mesma organización ou pertencentes a diferentes organizacións, a través da concertación de medios, técnicas e recursos, a fin de determinar unha liña de intervención social e obxectivos comúns con relación a un grupo poboacional, comunidade ou caso concreto.

 

Xa temos o programa do #DiaMundialDoTraballoSocial. Acompáñasnos? #TecendoRede https://t.co/K5uMOteT2A
Non perdas o que contou a nosa vogal de Dependencia, Ana Vilar na @RadioGalega sobre as persoas maiores que viven s… https://t.co/CME6tqQa9J
O que está claro é que nin #Superman resistiría unha #FolgaFeminista... Verde de todo!!!! https://t.co/b0SkVxV72c
#8demarzo #FolgaFeminista Por iso paramos!! https://t.co/PmGUawktqT
Podedes ver no noso facebook o vídeo final da nosa campaña #8demarzo #FolgaFeminista #Preparate https://t.co/5LKtfTy4aY
Empezamos o luns con moi boas novas!!!! https://t.co/6kV5zY1KCd
Xa estamos no #4mVouAVigo Se nós paramos o mundo para. Coidémonos entre nós #FolgaFeminista8M https://t.co/P1IOH4mjV0
Veña que xa é fin de semana!!! Se non podemos bailar, non é a nosa revolución. Feministas, as raíñas da pista!!!!… https://t.co/QzV14ucnCh
As traballadoras sociais coa #FolgaFeminista!! Os motivos? Podes lelos no noso manifesto #8demarzo #Preparatehttps://t.co/VWHheGMJa4
Contar os motivos como fórmula de sororidade ante o #8deMarzo #FolgaFeminista8M #FolgaFeminista #Preparate https://t.co/dxNPdOgyyd
E ti, por que paras? Mil razóns para o #8demarzo #Preparate #FolgaFeminista https://t.co/PvW13vTBhv
Seguimos coa nosa campaña de cara ao #8M E ti, por que paras? #preparate #FolgaFeminista https://t.co/0pEt2HJqk4
Empezamos no facebook a nosa campaña de cara ao #8deMarzo na que visibilizamos os motivos para ir á folga. Envíanos… https://t.co/tajNaUb8wO
Vai a nosa proposta de disfraz! #SúperTS Descubre todas os nosos superpoderes!!!! #Entroido https://t.co/1GUE69ixK6
Se paramos todas, paramos todo #8M #folgafeminista https://t.co/MdUie10FBP
#ExclusiónSocial Unha imaxe di máis que mil palabras https://t.co/wO2A6ANQIc